Käyttöehdot

Käyttämällä runkotilaus.hahle.com sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot.

1 Kattavuus

1.1 Nämä käyttöehdot koskevat tämän Eurocomp Oy (jäljempänä ”Eurocomp” tai ”me”) tarjoaman sivuston (”runkotilaus.hahle.com -sivusto”) kaikenlaista käyttöä. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää, muuttaa tai ne voidaan korvata muilla ehdoilla esim. tuotteiden ja palvelujen hankkimista varten. Tälle sivustolle kirjautumisen tai – kun kirjautumista ei vaadita – sille siirtymisen tai sen käyttämisen katsotaan tarkoittavan käyttöehtojen nykyisen version hyväksymistä.

 

2 Palvelut

2.1 runkotilaus.hahle.com -sivusto sisältää tietoja ja mahdollisesti niihin liittyviä asiakirjoja katsottavaksi ja ladattavaksi.

2.2 Eurocomp pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa runkotilaus.hahle.com -sivusto toiminta osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia Eurocomp ei ota vastuuta runkotilaus.hahle.com -sivusto jatkuvasta käytettävyydestä.

 

 

Eurocomp tallentaa runkotilaus.hahle.com -sivuston kautta lomakkeilla tai sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot Eurocompin omaa myynti- ja markkinointikäyttöä varten. Eurocomp voi ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella. Eurocomp ei luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Eurocomp voi kuitenkin omaa myynti- ja markkinointityötään varten luovuttaa henkilötietoja Eurocompin asioita hoitaville yhteistyökumppaneille sekä tallentaa henkilötietoja verkkosivuston ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon tai asiakkuudenhallintaohjelmistoon. Eurocomp säilyttää tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Käyttämät sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojensa poistamista tai saada omat tietonsa itselleen. Lue tarkemmin tietosuojaselosteesta tietosuojakäytäntömme ja ohjeet tietojen poistamisen pyytämiseen: https://runkotilaus.hahle.com/tietosuojaseloste

 

4 Tietoja ja asiakirjoja koskevat käyttöoikeudet

4.1 Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen käyttöä tällä runkotilaus.hahle.com -sivustolla.

4.2 Eurocomp takaa käyttäjälle ei-yksinoikeudellisen ja luovuttamattoman luvan käyttää runkotilaus.hahle.com -sivusto käyttäjän saataville asetettuja tietoja, ohjelmistoja ja asiakirjoja sovitussa laajuudessa, tai, jos tällaista sopimusta ei ole, Eurocompin  käyttöön asettamisen yhteydessä tarkoittamassa laajuudessa, sikäli kuin mikään kohdan 5 rajoituksista ei koske niitä.

4.3 Ohjelmistot asetetaan veloituksetta käyttöön kohdekoodimuodossa. Mitään velvoitetta asettaa lähdekoodi saataville ei ole. Tämä ei koske avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joiden lisenssiehdot menevät näiden käyttöehtojen edelle kun kyseisen ohjelmisto välitetään, ja jotka vaativat lähdekoodin saatavuutta. Tällaisessa tapauksessa Eurocomp asettaa lähdekoodin käyttöön tästä syntyneiden kustannusten korvaamista vastaan.

4.4 Käyttäjä ei saa koskaan jakaa tietoja, ohjelmistoja tai asiakirjoja kolmannelle osapuolelle. Niitä ei saa myöskään vuokrata tai asettaa millään muulla tavalla käytettäviksi. Jos laki ei sitä nimenomaan salli, käyttäjä ei saa muokata ohjelmistoa tai asiakirjaa eikä purkaa, tutkia käänteistekniikalla tai dekompiloida ohjelmistoa tai erottaa siitä mitään osaa. Käyttäjä saa tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion sikäli kuin se on tarpeen näiden käyttöehtojen mukaisen käytön jatkamisen kannalta.

4.5 Tiedoilla, ohjelmistoilla ja asiakirjoilla on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä immateriaaliomaisuutta koskevien sopimusten mukainen suoja. Käyttäjän täytyy noudattaa näitä lakeja. Erityisesti käyttäjä ei saa muokata, paljastaa tai poistaa mitään alfanumeerista koodia, merkkiä tai tekijänoikeushuomautusta sen paremmin tiedoista kuin ohjelmistosta tai asiakirjoista tai niiden kopioista.

 

5 Immateriaaliomaisuus

5.1 runkotilaus.hahle.com -sivusto sisältämä materiaali mukaan lukien kaikki sisältö, tiedot, valokuvat, kuvitukset, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja logot ovat Hahlen tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait suojaavat niitä. Materiaaleja saa käyttää vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Lukuunottamatta kohdassa 4 mainittuja ehtoja, helatilaus.hahle.com -sivusto yllä kuvattua sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai hyödyntää muulla tavalla ilman Hahlen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

5.2 Mitään yllä mainittua ei tule tulkita luvaksi, lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään Eurocompin patenttia, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeuden alaista materiaalia. Se ei myöskään anna mitään lisenssiä tai oikeutta käyttää mihinkään yllä kuvattuun materiaaliin liittyviä tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.

5.3 Sanaa Eurocomp, muita tuotemerkkejä, kuvituksia ja logoja käytetään merkitsemään Eurocomp-tuotteita ja ne ovat Eurocompin omaisuutta.

5.4 Näiden nimien ja tavaramerkkien käyttäminen edellyttää Eurocompin nimenomaista lupaa. Eurocomp-nimen käyttäminen viittauksena on sallittua esim. luotaessa linkki tälle sivustolle. Eurocomp täytyy ilmoittaa etukäteen tällaisesta käytöstä.

 

6 Käyttäjän velvollisuudet

6.1 Siirtyessään runkotilaus.hahle.com -sivusto tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa vahingoittaa muita ihmisiä, erityisesti alaikäisiä, tai loukata heidän oikeuksiaan; loukata yleistä siveellisyyttä; loukata immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia; syöttää sivustolle mitään sisältöä, joka sisältää viruksen, ns. troijalaisen tai muun tietoja vahingoittamaan kykenevän ohjelman; välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta, etenkään, jos hyperlinkit tai sisältö loukkaavat luottamuksellisuusvelvoitteita tai ovat laittomia;

levittää pyytämättömiä sähköposteja (niin sanottu ”spam”) tai perusteettomia virusvaroituksia, vikavaroituksia tai vastaavaa materiaalia; lisäksi käyttäjä ei saa houkutella arpajaisiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin aktiviteetteihin.


6.2 Eurocomp voi estää pääsyn runkotilaus.hahle.com -sivustolle koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näiden käyttöehtojen velvoitetta.

 

7 Hyperlinkit

runkotilaus.hahle.com -sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Eurocomp ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. Eurocomp ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.

 

8 Evästekäytäntö ja seurantatyökalut

Tietyillä sivuilla käytämme erillisiä seurantatyökaluja, jotka saattavat kerätä evästeitä. Käytämme erilaisia seurantatyökaluja verkkosivuston analysointiin, markkinointiin ja sosiaalisen median käyttöön. Seurantatyökalujen avulla pystymme parantamaan verkkosivujen rakennetta ja tarjota paremman kokemuksen kävijöille.

Evästeillä kerättävät tiedot yhdistetään ja koostetaan nimettöminä. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Voit lukea lisää sivuilla käytetyistä seurantatyökaluista ja evästeistä täältä.

Palvelemme numerossa
0201 809 320